შავი სია   ი.მ ჰამლეტ მელიწკაური (პირადი №16001023787)


25.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებების რეკვიზიტები: 17.06.2019 №185 (CMR190111897);
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: ი.მ ჰამლეტ მელიწკაური (პირადი №16001023787);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება