შავი სია   შპს „დ.ი.ა სერვისი“ (ს/ნ: 205151315)


13.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180013131
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „დ.ი.ა სერვისი“ (ს/ნ: 205151315); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება