შავი სია   შპს „ინტერტექნოლოგი“ (ს/ნ: 205204107)


17.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ონის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180010708
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ინტერტექნოლოგი“ (ს/ნ: 205204107); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება