შავი სია   შპს „დალა 73“ (ს/კ: 205233399)


11.01.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: SPA160005048
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „დალა 73“ (ს/კ: 205233399); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 

განკარგულება