შავი სია   შპს „გლობალმეტალი“ (ს/ნ: 205250217)


02.07.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180020387
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „გლობალმეტალი“ (ს/ნ: 205250217); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება