შავი სია   ამხანაგობა „ნიუ გრუფი“ (ს/ნ: 205340503)


31.07.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT190007949
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ამხანაგობა „ნიუ გრუფი“ (ს/ნ: 205340503); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება