შავი სია   შპს „ინტურისტმშენკომპანი“ (ს/ნ: 211395943)


06.09.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დუშეთის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: NAT190008116;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ინტურისტმშენკომპანი“ (ს/ნ: 211395943);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება