შავი სია   შპს „T.G-Union“ (ს/ნ: 212757729)


20.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ვანის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180015103
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „T.G-Union“ (ს/ნ: 212757729); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება