შავი სია   შპს „გამა პლიუსი“ (ს/ნ: 216427034)


21.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180010577
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „გამა პლიუსი“ (ს/ნ: 216427034); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება