შავი სია   შპს „სწრაფი პროექტირება“ (ს/ნ: 247009124)


25.04.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180015343
შესყიდვის ობიექტი: 71200000 – არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „სწრაფი პროექტირება“ (ს/ნ: 247009124); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება