შავი სია   შპს „New World“ (ს/ნ: 400077064);


14.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: NAT190001757
შესყიდვის ობიექტი: 39200000 – ავეჯის აქსესუარები; 
მიმწოდებელი: შპს „New World“ (ს/ნ: 400077064);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება