შავი სია   შპს „მალუ 22“ (ს/ნ 400115344)


14.06.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: წალკის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: SPA170012675
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „მალუ 22“ (ს/ნ 400115344); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; 
განკარგულება