შავი სია   შპს „მშენებელი-21“ (ს/ნ: 400169704)


10.10.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT170013144
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „მშენებელი-21“ (ს/ნ: 400169704); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება