შავი სია   შპს „ალიგატორი“ (ს/ნ: 400193081)


16.05.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT170009315
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ალიგატორი“ (ს/ნ: 400193081); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება