შავი სია   შპს „კინგსი“ (ს/ნ: 401967270);


12.11.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: NAT190014149;
შესყიდვის ობიექტი: 80200000 – მომსახურებები საშუალო განათლების სფეროში;
მიმწოდებელი: შპს „კინგსი“ (ს/ნ: 401967270);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა.
განკარგულება