შავი სია   შპს „ვერტექსი“ (ს/ნ: 402065947)


01.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ასპინძის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT190007277
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ვერტექსი“ (ს/ნ: 402065947); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება