შავი სია   შპს „ენ.ემ.კომპანია“ (ს/ნ: 402088254)


26.12.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180007981
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ენ.ემ.კომპანია“ (ს/ნ: 402088254); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება