შავი სია   შპს „ვესტა დეველოპმენტი“ (ს/ნ: 404530236)


06.03.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180012314
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ვესტა დეველოპმენტი“ (ს/ნ: 404530236); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება