შავი სია   შპს „ენერგოსექტორმშენი“ (ს/კ: 404880081)


10.01.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: SPA150023420
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ენერგოსექტორმშენი“ (ს/კ: 404880081); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 

განკარგულება