შავი სია   შპს „ჰერიო“ (ს/ნ: 404892050)


05.07.2019
     
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT190003727
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჰერიო“ (ს/ნ: 404892050);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება