შავი სია   შპს „ჰერიო“ (ს/ნ: 404892050)


26.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: SPA180002508
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჰერიო“ (ს/ნ: 404892050); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება