შავი სია   შპს „ანტუ-რაჟი“ (ს/ნ: 404951165)


05.10.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“; 
ტენდერის ნომერი: SPA140024586
შესყიდვის ობიექტი: 42100000 – დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის; 
მიმწოდებელი: შპს „ანტუ-რაჟი“ (ს/ნ: 404951165)
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება

შენიშვნა: მიმწოდებელს შავ სიაში რეგისტრაციის ვადა გასდის 2019 წლის 5 სექტემბერს;