შავი სია   შპს „ბილდერ გრუპი“ (ს/ნ: 405004427)


28.07.2020
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: 20.05.2020;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ბილდერ გრუპი“ (ს/ნ: 405004427);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება