შავი სია   შპს „გლობალ ბიზნესი“ (ს/ნ: 405039747)


01.05.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დუშეთის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180013860
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „გლობალ ბიზნესი“ (ს/ნ: 405039747); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება