შავი სია   შპს „ბი ჰეფი“ (ს/ნ: 405076260)


14.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190005499
შესყიდვის ობიექტი: 70200000 – კერძო საკუთრების იჯარა ან ლიზინგი; 
მიმწოდებელი: შპს „ბი ჰეფი“ (ს/ნ: 405076260)
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება