შავი სია   შპს „ნიუ გრუფი“ (ს/ნ: 405203471)


05.07.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT190003727
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ნიუ გრუფი“ (ს/ნ: 405203471);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება