შავი სია   შპს „ნიუ გრუფი“ (ს/ნ: 405203471)


17.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT190004428
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ნიუ გრუფი“ (ს/ნ: 405203471); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება