შავი სია   შპს „სამება“ (ს/ნ: 405310961)


29.07.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქარელის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: NAT200002703;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „სამება“ (ს/ნ: 405310961);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება