შავი სია   შპს „ტექნოკონსტრაქშენი“ (ს/ნ: 405342071)


22.05.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დუშეთის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: 17.10.2019 № 411 (CMR190160393);
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ტექნოკონსტრაქშენი“ (ს/ნ: 405342071);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება