შავი სია   უცხოური საწარმოს ფილიალი „სი ქეი ტრეიდ კომპანის საქართველოს ფილიალი“ (ს/ნ: 405415974); შეზღუდული პას


29.12.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT200015714;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი „სი ქეი ტრეიდ კომპანის საქართველოს ფილიალი“ (ს/ნ: 405415974); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა.
განკარგულება