შავი სია   შპს „არტიფექსი“ (ს/ნ: 406069613)


17.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180011718
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „არტიფექსი“ (ს/ნ: 406069613); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება