შავი სია   შპს „საქ-მშენი“ (ს/ნ: 406122770)


17.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190001659
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „საქ-მშენი“ (ს/ნ: 406122770); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება