შავი სია   შპს „გრინ ვეი 2012“ (ს/ნ: 412687784)


22.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180003792
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „გრინ ვეი 2012“ (ს/ნ: 412687784); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება