შავი სია   შპს „ედ ტეკი“ (ს/ნ: 412723147);


12.11.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: NAT190014149;
შესყიდვის ობიექტი: 80200000 – მომსახურებები საშუალო განათლების სფეროში;
მიმწოდებელი: შპს „ედ ტეკი“ (ს/ნ: 412723147);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა.
განკარგულება