შავი სია   შპს „ლ.გ. გრუპ ინვესტი“ (ს/ნ: 415591112)


21.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 21.08.2019 №143 (CMR190138804);
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ლ.გ. გრუპ ინვესტი“ (ს/ნ: 415591112);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება