შავი სია   შპს „ბერიკა“ (ს/ნ: 416344478)


31.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT190006644
შესყიდვის ობიექტი: 45100000 – სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ბერიკა“ (ს/ნ: 416344478);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება