შავი სია   უცხოური საწარმოს ფილიალი „შპს ,,ელვა"-ს ფილიალი ქ. თბილისში (საქართველო)“ (ს/ნ: 420006889); შპს ელვა


23.04.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: NAT200000238;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი „შპს ,,ელვა"-ს ფილიალი ქ. თბილისში (საქართველო)“ (ს/ნ: 420006889)
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა.
განკარგულება