შავი სია   შპს „თაგი“ (ს/ნ: 422431265)


11.01.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საჩხერის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180005754
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „თაგი“ (ს/ნ: 422431265); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება