შავი სია   შპს „ლაგო“ (ს/ნ: 424611441)


20.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბურთალოს რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT170015398
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ლაგო“ (ს/ნ: 424611441); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა, რაც ცნობილი გახდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების შემდეგ. 
განკარგულება