შავი სია   შპს „ბელა“ (ს/კ: 424612360)


10.10.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: SPA160020371
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ბელა“ (ს/კ: 424612360);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე.

განკარგულება

შენიშვნა: მიმწოდებელს შავ სიაში რეგისტრაციის ვადა გასდის 2018 წლის 02 ოქტომბერს.