შავი სია   შპს „ნიუ ბილდ გრუპი“ (ს/ნ: 427717241)


16.05.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180011093
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ნიუ ბილდ გრუპი“ (ს/ნ: 427717241); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება