შავი სია   შპს „რიგი 55“ (ს/ნ: 430033457)


25.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190016145;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „რიგი 55“ (ს/ნ: 430033457);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება