შავი სია   შპს „ოგი“ (ს/ნ: 434065307)


30.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT190008565
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ოგი“ (ს/ნ: 434065307); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება