შავი სია   შპს „გრანდმშენი“ (ს/კ: 439407312)


11.01.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ქალაქ თბილისის №71 საჯარო სკოლა“; 
ტენდერის ნომერი: NAT170012277
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
პრეტენდენტი: შპს „გრანდმშენი“ (ს/კ: 439407312); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება