შავი სია   შპს „ბილდინგ დეველოპმენტ გრუპი“ (ს/ნ: 440393799)


31.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180004189
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები. მიმწოდებელი; 
მიმწოდებელი: შპს „ბილდინგ დეველოპმენტ გრუპი“ (ს/ნ: 440393799); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება