შავი სია   შპს „თა-თა“ (ს/ნ: 443863106)


14.03.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ყვარლის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180005738
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „თა-თა“ (ს/ნ: 443863106); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება