შავი სია   შპს „ანუბის“ (ს/ნ: 445558307)


11.07.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: NAT190009748
შესყიდვის ობიექტი: 79900000 – სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ანუბის“ (ს/ნ: 445558307); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება