შავი სია   შპს „ჭედა 2012“ (ს/ნ: 446953805)


11.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT190007265
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჭედა 2012“ (ს/ნ: 446953805); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება