შავი სია   ი.მ. ბონდო ლატარია (პირადი №58001003434)


05.09.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 11.06.2019 №99 (CMR190111962);
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: ი.მ. ბონდო ლატარია (პირადი №58001003434);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება