შავი სია   ამხანაგობა „მშენებელი“ (ს/ნ: 200286056)


11.10.2018
     
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: SPA170006587
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ამხანაგობა „მშენებელი“ (ს/ნ: 200286056); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება